Skip to main content

AKUMANDRA VORTEX: Sainte Vie, Township Rebellion, Øostil, Mateo b2b Eli

AKUMANDRA VORTEX: Sainte Vie, Township Rebellion, Øostil, Mateo b2b Eli

Sainte Vie presents VORTEX Audio-Visual Show

Sainte Vie presents VORTEX Audio-Visual Show

Buy Tickets February 9, 2024

Getting Here ktdcshuttle

10pm – 5am

21+

ARTISTS

Sainte Vie (Live AV)

Township Rebellion (Special Guest)

Øostil 

Mateo b2b Eli

Akumandra returns with VORTEX, Sainte Vie’s Audio-Visual Show featuring special guest Township Rebellion, Øostil, and residents Mateo b2b Eli.

Skip to content